Absürt Afişler Atölyesi

Sosyal Kavramları Absürt ve Mizahi Bir Dille Ele Alarak Yenilikçi Ve Çarpıcı Afiş Tasarımları Yaratmak.

 

Anlamsız ve saçma bir durumu ifade ederken “absürt” kelimesini kullanırız, ama bu atölyede yapacağımız afişler, seçilecek bir konu çerçevesinde iletişim kurma, konuyu farklı perspektifte anlatabilme becerisi üzerine olacaktır. Bir afiş tasarımı ne kadar absürt olursa o kadar ilgi çeker. Fakat bu absürt imajlar aynı zamanda konuyu etkili bir dil ile karşı tarafa iletebilmelidir. Absürt Afiş Atölyesinde çalışma yapacak katılımcılar kolaj, illüstrasyon, tipografi, fotoğraf, bilgisayar grafiği, gif animasyonu ve diğer farklı tekniklerle çalışmalar üretebilirler.

 

Katılımcılar afiş konusunu seçmede serbesttirler. Fakat ilham olmak adına susuzluk, çölleşme, küresel ısınma, hayvan hakları, çevre kirliliği ve bilinci, düşünce özgürlüğü gibi birçok toplumsal ve sosyal alanlarda çalışmalar üzerinden yola çıkabilirler.

 

Atölye çalışmasında amaç; katılımcıların sosyal ve toplumsal konulara olan ilgilerini absürt ve mizahi bir anlatım ile görselleştirerek iletişim kurmalarını sağlamaktır. Oyun, eğlence, iletişim becerisi, yaratıcı ve farklı düşünebilme bu atölyenin konuları içindedir.


Katılımcı Sayısı 25 kişi ile sınırlıdır.

 

Yürütücü:  Doğan Arslan

 

Not: Katılımcıların afişlerini yapabileceği teknik donanıma sahip bilgisayarlarla gelmesi rica olunur.