Kabuktaki Hareket

Karşılaşma +
Keşif +
Deneyim :
Kabuktaki Hareket

 

‘Kabuk’ kendi varoluşu gereği durağan bir kavramı temsil ederken, onu süreğen yapan ‘Hareket’i sağlayan şey yani ‘süreklilik’ insan ile başlamaktadır. Bu anlamda öncelikle insan kabukla karşılaşır, kabuğu keşfeder ve sonra kabuğu deneyimlemeye başlar. ‘Kabuktaki Hareket’in merkezinde var olan insanın bu bireysel deneyimi üzerinden ‘süreklilik arayışı’ yolculuğuna çıkılır.

 

Kabuktaki Hareket deneyim üreten ‘an’lar yaratarak, geleceğe taşınan ‘anı’ların süreklilik arayışından beslenir.

 

Deneyim kabukta başlar, hareket onu sürekli kılar. Tasarımcı: Melike Altınışık