Yılmaz Zenger

YILMAZ ZENGER ART AND DESIGN

 

Yılmaz Zenger, 1933’te doğdu ve İstanbul’da büyüdü. İTÜ’den mimar olarak mezun olup, mimari yarışmalar kazandıktan sonra hayallerini gerçekleştirmekte daha özgür olabileceği ve yapıtlarını istediği şekilde sonlandırabileceği mobilya ölçeğine geçiş yaptı. Yarım asırdan fazla zamandır çeşitli üniversitelerde mimari, tasarım, fotoğraf, sinema, algılama ve yanılsama konularında dersler verdi. Mobilya başta olmak üzere, mekanikten elektroniğe hemen her alanda yüzlerce yapıtı hayata geçirdi. Sergide “Sculptures and Sculpted Furnitures” yer alacak. Bu tabiri New York’taki sergide izleyiciler mobilyaların biçimlerinden yola çıkarak kullandı ve Zenger de toplumların değerlendirmelerinin derinliksiz oluşuna uygun düşmesi nedeniyle, ironi babında kabullendi. Zenger’e göre, bir mobilyanın özgünlüğü adına farklılaşabilmesi için, başlangıcında farklı bir ilişkiden yola çıkılmalı ve her özgün koltuk beden ilişkisinde karmaşık bir arakesit oluşması da normal bir beklenti konumundadır. Tasarımcı, ergonomi lafının boyut ezberlerine sıkıştığı süreçte, bu karmaşıklaşan arakesite heykelimsi denmesini yadırgamıyor. Mutluluğunu ve yaratıcılığını renkli, akışkan ve son derece işlevsel yaşam çevresine borçlu olduğunu belirtiyor.